Skattekalender for næringsdrivende

Her finnes skattekalenderen for næringsdrivende på skattetaten.no:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/naringsdrivende/ 

 

 

Kalenderen inneholder alle offentlige frister du som næringsdrivende og vi som rengskapskontor må forholde oss til. Fristene vises pr måned.